Læger

CE-mærket og medicinsk godkendt

Spiromagic er godkendt og CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/43/EEC, Annex V af SGS Fimko i april 2018

Certifikat
Tekniske specifikationer

Spiromagic lever op til spirometri-standarden. Se produktspecifikationerne for Spiromagic

Specifikationer
Anbefalet af læger

Spiromagic anbefales af Jann Mortensen, overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet

White paper
Optimer behandlingen

Styrk dialogen med patienten, ved regelmæssige hjemmemålinger, så du og din patient kan følge med i lungernes udsving.

Effektiviser behandling

Det måler Spiromagic

FEV1

Forceret ekspiratorisk volumen efter første sekund angiver den mængde luft patienten kan puste ud i løbet af det første sekund af målingen. FEV1 angives i liter. 

FEV6

Forceret ekspiratorisk volumen efter seks sekunder angiver den mængde luft patienten kan puste ud i løbet af seks sekunder. FEV6 angives i liter.

FEV1/FEV6

Forholdet mellem FEV1 og FEV6, også kaldet Ratio, er et udtryk for obstruktionen af luftvejene (luftvejsobstruktion) og angives i % 

PEF

Peakflow angiver den maksimale hastighed hvormed patienten kan putste luft ud af lungerne. PEF angives i liter/sekund.

Forventet

Forventet, også kaldet lungetallet, beskriver forholdet mellem FEV1 og den forventede værdi for en patient af samme højde, vægt, køn, alder og etnicitet fastsat af GLI-standarden. Lungetallet ansigves ofte som FEV1/FEV1forventet og angives i %.

Vil du vide mere?
ELA

Den estimerede lungealder beregnes på baggrund af den målte FEV1. FEV1 sammenlignes med den værdi man forventer for en patient med samme højde, vægt, køn og etnicitet. ELA angiver den gennemsnitlige alder for patienter med samme lungefunktion. 

Effektiviser behandlingen

Spiromagic hjælper på flere måder med behandling og screening af KOL og astma

Bedre patientforløb

Følg med i dine patienters historik og se, hvornår der opstår svingninger i deres lungefunktion.

Præcise målinger

Spiromagic har en målenøjagtighed på +/- 3% og er godkendt til klinisk brug.

Bedre mulighed for diagnosticering

Få overblik over patientens sundhedstilstand og udvikling uden patienten skal møde op på klinikken for at få foretaget en måling.

Eksterne faktorer

Spiromagic måler lokation, temperatur, luftfugtighed, lufttryk samt vindhastighed og giver dig mulighed for at skrive en kommentar til hver enkelt måling.

Vil du også bruge Spiromagic?

Med Spiromagic abonnementet får du mulighed for at få offline adgang til vores videomateriale, så det bliver nemmere at instruere din patient i at tage en korrekt måling. Kontakt vores support for link til videodownload. Hvis du er interesseret i at se vores andre løsninger, så klik her.